NS2

Zájemci o studium

Dny otevřených dveří

Na dnech otevřených dveří se snažíme co nejpodrobněji představit naši školu
a vzdělávací program se všemi zaměřeními, která se u nás studují. Jestliže uvažujete o studiu, rozhodně se přijďte podívat, poslechnout si vyučující, prohlédnout si moderně vybavená studia a ujistit se, že Akademie Michael je vynikající volbou.

Dny otevřených dveří

Můžete využít dnů otevřených dveří přednostně určených pro uchazeče o studium na střední škole, ale pokaždé je zde přítomen též zástupce za vyšší odbornou školu, který se Vám bude plně věnovat. Tyto dny se vždy konají v hlavní budově na Chodově v 15—17 h.

26. 9. 2019
10. 10. 2019
22. 10. 2019
7. 11. 2019
28. 11. 2019

16. 1. 2020
29. 1. 2020
6. 2. 2020

Dny otevřených dveří již přednostně určené pro uchazeče o studium na VOŠ
23. 4. 2020
14. 5. 2020
28. 5. 2020
vždy ve 13—16 h. v hlavní budově na Chodově a v budově na Pankráci.
Bližší rozpis bude upřesněn.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z nabízených termínů, lze si domluvit i individuální návštěvu na studijním oddělení.

Přihláška

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha

Chcete se hned přihlásit nebo potřebujete více informací?
Kontaktujte prosím Lucii Scholzovou: scholzoval@skolamichael.cz

Přijímací zkouška pro nástup ještě ve školním roce 2019/2020:

Termín podání přihlášky
31. 5. 2020
Pro více informací kontaktujte studijní referentku.

Literární práce (jsou-li kritérii stanoveny - více níže) zaslat na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

Termín přijímací zkoušky:
15. 6. 2020
25. 6. 2020
srpen 2020

V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit i další termíny
přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Povinné náležitosti přihlášky:

1. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.

2. Vzadu vyplněné hodnocení za všechny 4 ročníky studia na SŠ.
3. Přiložená ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Pokud maturitní vysvědčení do odevzdání přihlášky ještě nemáte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte, a přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení, a to nejpozději při zápisu ke studiu.

V případě studia na zahraniční škole požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení, a to nejpozději při zápisu ke studiu.

Zájemci o studium, kteří studovali slovenské SŠ, nemusí předkládat nostrifikační doložku.

4. Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43-N/06 Multimediální tvorba v reklamě,
zaměření Fotografická tvorba nebo Filmová tvorba nebo Grafický design nebo Design interiéru nebo Scenáristika a mediální komunikace nebo Produkce.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

Přihláška se podává osobně nebo poštou na adresu školy:
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00 Praha

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.
Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

- test z anglického jazyka
- test z dějin umění
- talentovou zkoušku - kritéria (aktuální kritéria budou zveřejněna do konce listopadu 2019):

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí a smlouva o studiu

Každý uchazeč získá oficiální rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí v den přijímací zkoušky. Výsledky talentové a přijímací zkoušky budou vyvěšeny zde. Číslo jednací v pozvánce je identifikační kód uchazeče. Přijatí uchazeči obdrží rovněž informace k podpisu smlouvy o studiu a k úhradě školného.

zde budou zveřejněny výsledky talentové a přijímací zkoušky 2020

Školné

Školní rok 2019/2020
33 000 – 38 000 Kč za školní rok

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK),
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu).

Zápis ke studiu

Studium je denní a tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista).
Školní rok je rozdělen na zimníletní období a každé z nich je zakončeno
zkouškovým obdobím.

Student se stává studentem Akademie Michael dnem zápisu ke studiu, zpravidla 1. 9. daného kalendářního roku.

Ubytování

Akademie Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na kolejích vysokých škol.

Nejbližší ubytovací zařízení:
Koleje Jižní Město (kolej Vltava a kolej Otava)
https://kam.cuni.cz/KAM-302.html
https://vltava.vse.cz/

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Miriam Gottschalková
statutární zástupkyně ředitelky, zástupkyně pro studium na Vyšší odborné škole - Akademii Michael

+420 602 107 079
gottschalkovam@skolamichael.cz